M.V.O.

 

Schildersbedrijf K.J. Coenen & Zn doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij streven niet alleen naar een goed bedrijfsrendement, maar hebben hierbij ook oog voor maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en een bijdrage aan de samenleving waarin we werken.

Hiervoor zijn de volgende interne richtlijnen opgesteld:

Medewerkers

Wij hebben continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.

Wij bevorderen zo veel mogelijk de gezondheid van onze medewerkers.

Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen.

Milieu

Wij erkennen het belang van milieu en maatschappij en voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden. Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen, gebruiken zo veel mogelijk duurzame producten en houden bij de inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten met een sociaal of milieukeurmerk.

Wij houden rekening met het klimaat en verminderen milieubelasting door zo veel mogelijk gebruik te maken van auto’s met zuinige of elektrische motoren en energiezuinige installaties en apparatuur.

Klanten

Wij informeren opdrachtgevers, klanten, leveranciers, vakgenoten en andere werkrelaties, dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en adviseren hen over duurzaam ondernemen.

Maatschappij

Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften of sponsoring en door vrijwilligerswerk.

Om deze richtlijnen te kracht bij te zetten hebben wij een VGM- en MVO beleidsverklaring opgesteld. En ook onderstrepen wij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Deze verklaringen zijn in te zien door op de link te klikken.