Klachten

 

Ondanks de kwaliteitsmaatstaf die wij als OnderhoudNL-Garantie bedrijf hanteren, kan er altijd iets zijn waarover de opdrachtgever ontevreden is.

Wanneer u als opdrachtgever een klacht heeft over onze werkzaamheden en/of werknemers is het verstandig dit met hem ons bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een mondelinge mededeling van uw klacht vaak al voldoende.

Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan is het mogelijk de klacht schriftelijk aan ons te melden. Indien uw schriftelijk klacht onbeantwoord blijft of u vindt ons antwoord onacceptabel dan kunt u OnderhoudNL-Garantie om advies verzoeken. Dit kan tot 2 maanden na het schriftelijk melden van de klacht aan de ondernemer. Voor meer info verwijzen wij u graag naar de website www.af-erkend.nl.

Na de 2 maanden kan OnderhoudNL-Garantie uw klacht niet meer in behandeling nemen, en wordt u verwezen naar de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag, http://www.sgc.nl.